Disclaimer voor daveyjansen-it.eu

Davey Jansen iT (Kamer van Koophandel: 62886398), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot daveyjansen-it.eu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Davey Jansen iT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op daveyjansen-it.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Davey Jansen iT.

Beperkte aansprakelijkheid

Davey Jansen iT spant zich in om de inhoud van daveyjansen-it.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op daveyjansen-it.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Davey Jansen iT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op daveyjansen-it.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van daveyjansen-it.eu wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Davey Jansen iT doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op daveyjansen-it.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Davey Jansen iT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Davey Jansen iT en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Davey Jansen iT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.